The Woken Up

Probudjeni

Posle 30-tak sati provedenih u prevrnutom autobusu, Boris budi ostale putnike. Pored poginulog vozača, u autobusu su ugruvani, ali živi Igor, Kalina i Nikola.

Odmah po izlasku, primecuju veliki broj plakata i letaka sa natpisima da nastave život u Americi:
Dodjite

Vrlo brzo po izlasku iz autobusa, pri kontaktu sa prvim nemrtvim, beže ka policijskoj stanici u Despota Stefana koja je zabarakadirana, i najverovatnije prepuna zombija. Automobilom nastavljaju ka Knez Mihajlovoj, odakle je Kalina čula pucnje, ali u nemogućnosti da pomognu zarobljenom čoveku, beže ka Kalemegdanu.

Spuštaju se ka benzinskoj pumpi kako bi napunili flaše gorivom, kada ih sa obližnje zgrade, sa poslednjeg sprata doziva još jedan od preživelih. Odlaze do stana prilično punog konzervirane hrane i improvizovanog oružja… Sima, vozač GSPa, im govori šta se desilo poslednja dva dana, i kako bi trebalo da krenu ka Španiji.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.